Mbi 2 vjet ne i ndihmojmë kompanitë të arrijnë qëllimet e tyre rreth botës së teknologjisë. Ortek është një agjensi e drejtuar nga vlerat për të arritur atë cka biznesi kërkon.

Njoftimet e fundit
KONTAKT
Rekrutimet

Dëshironi të punësoheni si Programues?

Ortek Digital Solutions po kërkon kandidatë energjikë, me ide novative dhe aftësi të mira progeamuese.

 Java |  PHP | Laravel | Javascript

Kanditati duhet te plotësojë kushtet si më poshtë:

  • Ndershmëri dhe integritet.
  • Dëshirë për të punuar, besueshmëri dhe etikë profesionale.
  • Njohuri bazë në programimin e orientuar nga objektet.
  • Dëshira për të mësuar teknologji të reja.
  • Njohuri të mira në databazat (ORACLE, MySQL, SQL Server).
  • Aftësi të mira analitike dhe komunikimi.
  • Aftësi të mira organizative dhe punë në grup.

 

Internshipe

 

Jeni student dhe jeni i interesuar në praktikimin e njohurive akademike?

 

Plotësoni Formularin

Ortek ju mirëpret. Ju ftojmë të kryeni praktikën tuaj profesionale në Ortek Digital Solutions.

Ortek është një mundësi perfekte për brezin e ri për të fituar përvojë pune dhe zhvillim profesional. Përmes programeve të praktikave profesionale studentët dhe sapo të diplomuarit kanë mundësinë të praktikojnë njohuritë e tyre pranë departamenteve tona nën mbikqyrjen e stafit tonë profesionist.

Nesë jeni i interesuar në fillimin e një programi praktike në Ortek, mund të dërgoni CV në info@ortek.al

Ju lutem, specifikoni interesin tuaj në profilin ku dëshironi të kryeni praktikën.

Kjo eksperiencë e përbashkët do të na japë mundësinë ta njohim njëri-tjetrin më mirë dhe të ndërtojmë ura bashkëpunimi afatgjatë.